วันอังคารที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2555

พอเพียง/เพียงพอ


พอเพียง/เพียงพอ

พอเพียง กับ เพียงพอ ต่างกันอย่างไร
ตอบ  คำว่า พอเพียง และ เพียงพอ มีความหมายต่างกัน ถึงแม้จะดูคล้ายกันมาก เนื่องจากประกอบด้วยหน่วยคำ พอ กับ เพียง เหมือนกัน.
คำว่า พอเพียง หมายถึง เต็มที่ตามต้องการ ไม่มากไม่น้อยเกินไป ไม่ขาดแคลน. ตรงกับคำภาษาอังกฤษว่า sufficient เช่น เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ มีหลักการคือ รู้จักพออยู่พอกิน และพอเพียงในทุกเรื่อง. การชลประทานทำให้เรือกสวนไร่นามีน้ำอย่างพอเพียง.
ส่วนคำว่า เพียงพอ หมายถึง พอมีแค่ที่กะไว้ ตรงกับคำภาษาอังกฤษว่า enough เช่น โรงพยาบาลนี้มีหมอไม่เพียงพอ คนไข้จึงต้องรอนานหลายชั่วโมงกว่าจะได้ตรวจ. ครอบครัวของเขาลำบากมากเพราะรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย. คำว่า เพียงพอ อาจใช้คำว่า พอ แทนได้
สรุปก็คือ พอเพียง เน้นความพอดี ความไม่ขัดสน และไม่ฟุ้งเฟ้อ แต่ เพียงพอ เน้นความจำเป็น หรือความต้องมีตามระดับที่กำหนดไว้ตามความจำเป็น
ที่มา :  บทวิทยุรายการ "รู้ รัก ภาษาไทย"

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น